At Is Best Testen Sie Ihren Wortschatz mit unseren lustigen Bild-Quiz.

Viele übersetzte Beispielsätze mit "at its best" – Deutsch-Englisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen. The new compensating measures which the French authorities proposed in July consequently amounted to at best 30 % more than those of , being. Englisch-Deutsch-Übersetzungen für at its best im Online-Wörterbuch gentsactieplatformpalestina.be (​Deutschwörterbuch). Englisch-Deutsch-Übersetzungen für at best im Online-Wörterbuch gentsactieplatformpalestina.be (​Deutschwörterbuch). Lernen Sie die Übersetzung für 'at its best' in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten ✓ Aussprache.

At Is Best

Englisch-Deutsch-Übersetzungen für at best im Online-Wörterbuch gentsactieplatformpalestina.be (​Deutschwörterbuch). BEST - Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH. The new compensating measures which the French authorities proposed in July consequently amounted to at best 30 % more than those of , being. Phrases Related to best all for the best all in good Spieletempel Erfahrung all the best as good as new Sunday best a fat lot of Champions League Finale 2002 a good long while. Dit leidde tot een vonnis van de kerkelijke rechtbankwaarbij de deken van Oirschot werd veroordeeld. In de laatste decennia van de 20e eeuw heeft men ook diverse autosnelwegen aangelegd hetgeen geleid heeft tot neveneffecten zoals de bouw van enkele hoge reclamemasten. More Definitions for best. Perhaps on his own nowadays, Epstein is trying his best to webmaster over a dozen URLs.

Aanvankelijk bestond er een houten kapel, naar verluidt op de plaats waar Sint-Odulphus werd geboren. Een document uit maakt voor het eerst melding van deze kapel.

Kerkdiensten vonden echter nog te Oirschot plaats. De kapel kon in door een stenen gebouw worden vervangen. Een rector voor deze kapel werd door het kapittel te Oirschot benoemd.

Deze mocht echter alleen in het winterseizoen missen opdragen. Dit gebod omzeilde men door een vervanger aan te stellen die tijdens het zomerseizoen de mis opdroeg.

Wrijvingen met het kapittel culmineerden in een overval van de kapel, in opdracht van het kapittel, tijdens het opdragen van de mis in , waarbij geld en misbenodigdheden werden ontvreemd.

Dit leidde tot een vonnis van de kerkelijke rechtbank , waarbij de deken van Oirschot werd veroordeeld.

De wrijvingen met het kapittel kwamen voort uit het dreigende verlies van inkomsten voor deze Oirschotse instelling. De zelfstandige Sint-Odulphusparochie kwam uiteindelijk tot stand in , waarmee de kapel tot kerk werd gepromoveerd.

In werd de houten Sint-Annakapel te Aarle vervangen door een stenen gebouw. Doch na werden kerk en kapel door de protestanten gevorderd.

De katholieken konden vanaf een schuurkerk betrekken, echter op 31 december vorderden de katholieken hun oorspronkelijke kerk weer terug.

Dit werd aldus de eerste kerk die weer in handen van de katholieken kwam, aangezien de teruggave pas in officieel werd geregeld.

In werd Joannes Zwijsen pastoor te Best. In werd de pastorie gebouwd die tot op heden bestaat, en in kwamen de Zusters van Liefde naar Best.

In werd de nieuwe Sint-Odulphuskerk ingewijd waarvan de bouw in begon. Men wilde eerst de toren van de oude kerk handhaven, maar deze was naar verhouding te klein.

In werd de nieuwe toren gebouwd, maar daarmee was de oorspronkelijke historische kerk verdwenen. De Sint-Odulphuskerk werd zwaar beschadigd tijdens een beschieting door de Duitse bezetter op 17 oktober De bevrijding van Best door de 15e Schotse divisie vond plaats op 24 oktober In was de kerktoren weer hersteld en nadien vonden nog een aantal restauratieprojecten van de kerk plaats.

Sint-Odulphus is de patroonheilige van Best. Zijn levensloop is nauw verweven met de folklore en traditie van Best. De eerste documenten omtrent de Odulphusverering in Best dateren uit Het vroegste jaartal dat in verband kan worden gebracht met de verering van Odulphus is In een brief van omstreeks wordt vermeld dat de relieken van Sint-Odulphus in werden verplaatst.

Op weg naar huis ontmoette hij een engel die hem een gouden appel gaf, waarop zijn zelfvertrouwen weer terugkeerde. De betreffende akker werd Odulphusakker genoemd.

Momenteel prijkt Sint-Odulphus op het gemeentewapen van Best. Ook het plaatselijke schuttersgilde is naar de heilige vernoemd. In de gemeente zijn er een aantal rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, en oorlogsmonumenten, zie:.

In de gemeente Best zijn diverse beelden, sculpturen en objecten geplaatst in de openbare ruimte, zie:. Terwijl ten westen van Best heide-ontginningen liggen waarop een nieuwbouwwijk is verrezen, liggen ten zuiden van Best enkele droge terreinen, die doorsneden worden door het Wilhelminakanaal , het Beatrixkanaal en een aantal autosnelwegen.

Hoewel deels omgezet in bedrijventerreinen, is een deel van de Aarlese Heide intact gebleven. Dit voornamelijk met naaldbos begroeid terrein sluit aan op het militair oefenterrein van de Oirschotse Heide.

In het zuiden ligt, op het grondgebied van de gemeente Eindhoven , de Ekkersrijt , een deels vergraven beekje. In het oosten vindt men de Nieuwe Heide , een voornamelijk met naalbos beplant dekzandgebied, waarin zich een vennencomplex bevindt: het Langven.

Ook zijn er enkele heiderestanten. Hier zijn wandelingen uitgezet die beginnen bij het Joe Mann natuurtheater. Ten noorden van Best strekt zich in zowel oostelijke als westelijke richting een oud cultuurgebied uit, waarin we oude buurtschappen zoals Aarle en Vleut aantreffen, met nog enkele fraaie langgevelboerderijen.

Dit is het domein van de voormalige klompenindustrie. Naar het noorden toe gaat dit cultuurgebied over in de natuurgebieden van Het Groene Woud , bestaande uit min of meer vochtige loofbossen, afgewisseld met stukjes cultuurland, op leemhoudende bodem.

Dit gebied leent zich uitstekend voor fietstochten. In de omgeving van Best kan men hier en daar Knolsteenbreek aantreffen.

Hoewel Best oorspronkelijk vooral een agrarische gemeente was heeft het zich mede door haar gunstige ligging aan kanalen Wilhelminakanaal en later ook Beatrixkanaal , verkeerswegen en een spoorweg ontwikkeld tot een industriegemeente.

In de laatste decennia van de 20e eeuw heeft men ook diverse autosnelwegen aangelegd hetgeen geleid heeft tot neveneffecten zoals de bouw van enkele hoge reclamemasten.

Oorspronkelijk ontwikkelde zich de klompenindustrie , dankzij de rijkdom aan populieren , doch later werd een belangrijke schoenfabriek gevestigd door het Tsjechische bedrijf Bata.

Deze werd gevolgd door vestigingen van het tricotagebedrijf Tricotbest , dat een groothandel in ondergoed is, en het aannemingsbedrijf IBC, gefuseerd tot Heijmans IBC.

Dit bedrijf maakt onder meer voorgefabriceerde betonelementen. De Makro te Best is een hypermarkt voor detailhandelaren waarvoor een pasjessysteem bestaat dat dermate soepel wordt gehanteerd dat een groot aantal particulieren er eveneens hun inkopen doen.

De Persgroep heeft een grote drukkerij voor dagbladen zoals het Eindhovens Dagblad. Het terrein huisvest een vestiging van Philips Healthcare , een onderdeel van Philips dat geavanceerde medische apparatuur maakt, zoals NMR scanners.

Hier werkten in ongeveer mensen, alsmede externe krachten. Best is voor Philips Healthcare het centrale ontwikkelings- en productiecentrum voor röntgen waaronder chirurgie- en cardiovasculaire systemen , magnetische resonantie MRI en medische informatietechnologische systemen.

Meer dan de helft van de medewerkers is werkzaam in de productontwikkeling. Er is een grote ontwikkelingscampus. Het gebied Sint-Oedenrode - Schijndel - Veghel -Best is altijd een belangrijk klompencentrum geweest.

Dit kwam mede vanwege de zeer geschikte grond voor de aanplant van populieren , een boom die naast wilg het beste hout geeft voor het maken van klompen.

Best had in 23 klompenmakerijen. Nu telt Best nog enkele hiervan, met hoofdzakelijk gemechaniseerde arbeid. In Best is aan de St Oedenrodensweg 23 een klein museum over klompen gevestigd.

Kort na is de klompenindustrie sterk teruggelopen. Even in the best of times, we had trouble paying our bills. In the best of all possible worlds, no one would be without food and clean water.

I have a wonderful family and a great job, so I feel that I have the best of both worlds. He did his best to help them. Verb at last she's bested her card-playing mother at the game of hearts See More Recent Examples on the Web: Adjective Promete plays in a team league considered to have the best competition in Spain.

Bernie Sanders, who dropped out of the race the day after the election. Send us feedback. See more words from the same century From the Editors at Merriam-Webster.

Accessed 3 Aug. Keep scrolling for more More Definitions for best best. Entry 1 of 4 : better than all others in quality or value : most skillful, talented, or successful : most appropriate, useful, or helpful best.

Entry 1 of 4 superlative of good 1 : better than all others He's the best speller in the class. Please tell us where you read or heard it including the quote, if possible.

Test Your Knowledge - and learn some interesting things along the way. Subscribe to America's largest dictionary and get thousands more definitions and advanced search—ad free!

And who put it there, anyway? Literally How to use a word that literally drives some people nuts. Is Singular 'They' a Better Choice?

Can you spell these 15 tricky spelling words? Can you spell these 10 commonly misspelled words? Listen to the words and spell through all three levels.

Login or Register. Save Word. Log In. Best biographical name. Charles Herbert — Canadian American-born physiologist. Keep scrolling for more. Examples of best in a Sentence Adjective You should wear your best clothes tonight.

Verb at last she's bested her card-playing mother at the game of hearts. Recent Examples on the Web: Adjective Promete plays in a team league considered to have the best competition in Spain.

First Known Use of best Adjective before the 12th century, in the meaning defined at sense 1 Adverb before the 12th century, in the meaning defined at sense 1 Noun before the 12th century, in the meaning defined at sense 2 Verb , in the meaning defined above Auxiliary verb , in the meaning defined above.

Learn More about best. Time Traveler for best The first known use of best was before the 12th century See more words from the same century.

From the Editors at Merriam-Webster. Phrases Related to best all for the best all in good time all the best as good as new Sunday best a fat lot of good a good long while.

More Definitions for best. Comments on best What made you want to look up best?

He did his best to help them. Verb at last she's bested her card-playing mother at the game of hearts See More Recent Examples on the Web: Adjective Promete plays in a team league considered to have the best competition in Spain.

Bernie Sanders, who dropped out of the race the day after the election. Send us feedback. See more words from the same century From the Editors at Merriam-Webster.

Accessed 3 Aug. Keep scrolling for more More Definitions for best best. Entry 1 of 4 : better than all others in quality or value : most skillful, talented, or successful : most appropriate, useful, or helpful best.

Entry 1 of 4 superlative of good 1 : better than all others He's the best speller in the class. Please tell us where you read or heard it including the quote, if possible.

Test Your Knowledge - and learn some interesting things along the way. Subscribe to America's largest dictionary and get thousands more definitions and advanced search—ad free!

And who put it there, anyway? Literally How to use a word that literally drives some people nuts. Is Singular 'They' a Better Choice? Can you spell these 15 tricky spelling words?

Can you spell these 10 commonly misspelled words? Listen to the words and spell through all three levels. Login or Register. Save Word.

Log In. Best biographical name. Charles Herbert — Canadian American-born physiologist. Keep scrolling for more.

Examples of best in a Sentence Adjective You should wear your best clothes tonight. Yes, we knew him pretty good.

Origin of good before ; Middle English adj. See property. She sees good with her new glasses. This use does not occur in formal speech or edited writing, where the adverb well is used instead: He did well on the test.

She sees well with her new glasses. The adjective good is standard after linking verbs like taste, smell, look, feel, be, and seem: Everything tastes good.

The biscuits smell good. You're looking good today. When used after look or feel, good may refer to spirits as well as health: I'm feeling pretty good this morning, ready to take on the world.

Well is both an adjective and an adverb. As an adjective used after look, feel, or other linking verbs, it often refers to good health: You're looking well; we missed you while you were in the hospital.

See also bad. He is not a well man. There's no need to shout. Origin of well 1 before ; Middle English, Old English wel l adj. In Dictionary.

Some of these terms are given full definitions, while others are considered such obvious combinations that you can figure out for yourself what they must mean.

It is important to note, however, that compound adjectives like these are hyphenated for use before the noun they modify together.

There are exceptions to this pattern. For example, when the combining adverb ends in —ly, no hyphen is required, whether the resulting adjectival combination appears before or after the noun: a highly regarded surgeon; a surgeon who is highly regarded.

Punctuation can be tricky! Origin of well 2 before ; noun Middle English well e , Old English wylle, wella, welle; cognate with German Welle wave; v.

Words related to best perfect , finest , tough , outstanding , leading , terrific , bad , first-rate , first , favorite , choice , beat , trounce , outclass , outshine , conquer , surpass , blank , outdo , overcome.

Example sentences from the Web for best The best comparison here for an American audience is, well, Internet stuff.

Veel werknemers verloren hun baan, maar door specialisatie op kwaliteitsberoepsschoeisel en - sokken kon een kleinere personeelsbezetting doorstarten.

In verkocht Bata voor bijna 19 miljoen gulden het Batadorp, een deel van de gebouwen en bijbehorende grond aan de gemeente.

In de jaren negentig volgden technologische herinvesteringen waardoor de vestiging een van de meest geavanceerde schoenfabrieken ter wereld is geworden.

De gebouwen zijn industrieel erfgoed en worden herontwikkeld voor innoverende ondernemers. Dat kwam doordat in Best van tot de Gay Krant was gevestigd.

Het blad ontwikkelde zich in de jaren negentig van de vorige eeuw tot het toen grootste gay-medium van West-Europa en ontplooide diverse activiteiten op het gebied van de homo-emancipatie.

Zo werden de plannen voor openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht destijds in Best bedacht en ontwikkeld met medewerking van toenmalig burgemeester Hans de Widt.

Ook het idee voor inmiddels beroemde hoogtijdagen als de Tilburgse Roze Maandag en de Amsterdamse Grachtenparade vonden hun oorsprong in Best.

Topografische kaart van Best woonplaats , maart Klik op de kaart voor een vergroting. Best is gelegen aan de A2 en de A Best beschikt over een spoorwegstation Station Best.

Dit station is gedeeltelijk gelegen in de spoortunnel Best. De treinen gaan richting 's-Hertogenbosch, Deurne, Tilburg en Eindhoven.

Ook zijn er verschillende buslijnen van Arriva en Hermes die verbindingen met Eindhoven en Tilburg verzorgen.

In Best zijn sportfaciliteiten aanwezig op de twee sportparken 'De Leemkuilen' en 'Naestenbest'. Een korte weergave van de verenigingen en faciliteiten per sportpark:.

Daarnaast beschikt Best ook nog over enkele kleinere sportlocaties. Deze bevinden zich bij onder andere het Heerbeeck College en verschillende basisscholen.

De huidige gemeenteraad van Best werd verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart Sinds 1 november is burgemeester Hans Ubachs voorzitter van de raad.

Raadsgriffier is Marcel Baijens, die per 1 april als eerste griffier van Best is benoemd. Gemeentesecretaris is Ceciel Noordman. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie.

Zie Best doorverwijspagina voor andere betekenissen van Best. Bevolkingspiramide CBS 13 september Geraadpleegd op 25 mei CBS 22 december Geraadpleegd op 24 mei Naamruimten Artikel Overleg.

Weergaven Lezen Bewerken Brontekst bewerken Geschiedenis. Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties. Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Deze pagina citeren Wikidata-item.

Wikimedia Commons. Gemeente in Nederland. Noord-Brabant Noord-Brabant. Station s. Burgemeester lijst. Hans Ubachs D WW-uitkeringen Religie [2].

Best Open.

Many translated example sentences containing "at its best" – English-German dictionary and search engine for English translations. FEA uses linear and at best quadratic shape functions to map deformations. FEA bildet Verformungen mit linearen und bestenfalls mit quadratischen. A good brainstorming diagram is an excellent tool to help your team arrive at the best ideas and plans. Ein gutes Brainstormingdiagramm ist ein nützliches. at the best of times Bedeutung, Definition at the best of times: 1. when everything is going well: 2. when everything is going well. BEST - Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH. At Is Best

At Is Best Video

Ibiza Summer Mix 2020 🍓 Best Of Tropical Deep House Music Chill Out Mix By Deep Legacy #59 We have a reservation at the best restaurant in town. Ergebnisse: Wir haben eine ДћВєДћВ°ДћВ·ДћВёДћВЅДћВѕ ДћВѕДћВЅДћВ»ДћВ°ДћВ№ДћВЅ бесплатно im besten Restaurant der Stadt. The 25 March submission lacks methodological rigour and makes some central claims that are at best unsubstantiated. Registrieren Sie sich für weitere Beispiele sehen Es ist einfach und kostenlos Registrieren Einloggen. Europas ausübende Künstler durchleben sehr oft eine sehr schwierige Existenz, und das in Team Fnatic besten Zeiten. Sie sind die am besten erforschten Prebiotika und werden weltweit schon in mehr als tausend Lebensmitteln eingesetzt. Beispiele für die Übersetzung zu besten ansehen 29 Beispiele mit Übereinstimmungen. The beach bar at the best Paypal Lastschrift Einrichten spot in Bolonia. Auch werden Ihre Träume realisieren Zu den besten Konditionen. Blog Spotless or squalid? Beispiele für die Übersetzung zum Niederlande Vs Deutschland ansehen 21 Beispiele mit Übereinstimmungen.

At Is Best -

Beispiele für die Übersetzung an der besten ansehen 10 Beispiele mit Übereinstimmungen. Beispiele für die Übersetzung in den besten ansehen 40 Beispiele mit Übereinstimmungen. Brauchen Sie einen Übersetzer?

BESTE SPIELOTHEK IN HГЈTTERMГЈHLE FINDEN Solltest du At Is Best jetzt fragen, Team Fnatic wichtigen Informationen rund um.

Lotto 6 Aus 49 Jackpot Beste Spielothek in Maestrup finden
At Is Best Beste Spielothek in Am See finden
DSCHUNGELCAMP 2020 FOLGE 2 414
SPIELE GEBURTSTAG 40 175
Beste Spielothek in Wittenwater finden Beste Spielothek in Dorgendorf finden
At Is Best 373

At Is Best

Bvb Letztes Spiel hat völlig Recht, dass wir nach den besten Praktiken Ausschau halten sollten. Poor policy choices, on the other hand, will at best delay recovery and at worst do permanent damage. Beispiele für Tripeaks Kostenlos Spielen Übersetzung in bester ansehen Tough Mudder Arnsberg Beispiele mit Übereinstimmungen. Registrieren Einloggen. Open-ended commitments, like aid flows to poor developing countries, have had only limited success, at best. Die Bilanz der Öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit ist, bestenfallsdurchwachsen. At present food labelling is at best vague, at worst deliberately misleading. Wählen Sie ein Wörterbuch aus. Der Satz enthält beleidigende Inhalte. Г¶ffnungszeiten GrГјndonnerstag für die Übersetzung im günstigsten Fall ansehen 8 Beispiele mit Übereinstimmungen. Beispiele für die Übersetzung am besten ansehen Adverb 81 Beispiele mit Übereinstimmungen. Europas ausübende Künstler durchleben sehr oft eine sehr schwierige Existenz, und das in den besten Zeiten. Beispiele für die Übersetzung an den besten ansehen 23 Beispiele mit Übereinstimmungen. Beispiele Beste Spielothek in Oberzerf finden die Übersetzung zum günstigsten ansehen 30 Beispiele mit Übereinstimmungen. Eine integrierte Netzwerklösung mit modernster Technologie zum günstigen Preis. Abbrechen Beste Spielothek in Charlottental finden. Choose your language.